Trekproeven op locatie:

Jaarlijks voert Pullout meer dan 1000 trekproeven op locatie uit, door de hele Benelux, voor kleine en grote klanten binnen de bouw. We kunnen derhalve spreken van een geruime kennis en ervaring met het verzorgen van trekproeven.

Waarom trekproeven:

 • Controle van veiligheid van constructies
 • Controle inzake berekende goedgekeurde en maximale belastbaarheden
 • Empirisch onderzoeken van bezwijkwaarden (bv bij optredende schade)
 • Vaststellen / controleren van correcte installatie van bevestiging
 • Controle van invloeden van weersomstandigheden op de (ETA) goedgekeurde belastbaarheden van de verankering (temperatuur, vocht invloeden)
 • Testen van renovatie, sloop en/of herstelwerkzaamheden
 • Onderzoek en inspectie

Voor wie trekproeven:

 • Aannemers
 • Constructeurs
 • Inspectiediensten en toezichthouders
 • Bouw begeleiding
 • Overheden
 • Verzekeraars
 • Leveranciers van bouw bevestigingsmaterialen
 • Fabrikanten
 • Particulieren

Werkwijze:

Na het ontvangen van het aanvraagformulier nemen wij contact met u op om uw specifieke eisen en wensen met u door te spreken. Op basis hiervan kunnen we u dan meestal direct een inschatting verstrekken inzake de te volgen werkwijze en bijbehorende kosten. Wij verstrekken na iedere opdracht een uitgebreide schriftelijke rapportage van de bevindingen, inclusief fotomateriaal.

In de meeste gevallen zullen wij vóór de werkzaamheden de volgende informatie van u vragen:

 • Een foto dan wel tekening of schets van de situatie
 • Rand en Hart op Hart afstanden tussen de verankeringspunten
 • Uitsteek lengte van het anker
 • Ruimte om rond het anker de trekbrug te kunnen plaatsen
 • Gewenste trekkracht
 • Aantal trekproeven

{module Formulier trekproef aanvraag}