Laboratorium voor trekproeven en belastbaarheids tests

Het Pullout Trekproeven laboratorium is het enige laboratorium in Nederland dat proeven en tests kan uitvoeren op constructieve ankers volgens de ETA-richtlijnen (ETAG), in zowel gescheurd als ongescheurd beton.

Het laboratorium is ontworpen in nauwe samenwerking met het CSTB (Centre Scientifique en Technique du Bâtiment) in Parijs, één van de onafhankelijke testlaboratoria die gerechtigd is ETA-certificaten toe te kennen. Het gebruik van ETA-gecertificeerde ankers is krachtens het Bouwbesluit verplicht indien er sprake is van veiligheidsrelevante verankeringen in beton en/of metselwerk die een permanent en integraal onderdeel uitmaken van een bouwwerk.

Het laboratorium wordt niet alleen ingezet voor het uitvoeren van belastbaarheidstesten naar aanleiding van specifieke klantvragen, maar ook voor duurzaamheidstesten testen, onderzoek en ontwikkeling, studieprojecten en prestatieverklaringen van verankeringsproducten in ondergronden die buiten de scope vallen van de formele goedkeuring (zoals asfalt, kanaalplaat en dergelijke).

De opstelling is modulair gebouwd, zodat we optimaal flexibel zijn m.b.t. de aanvraag van de tests. Pullout is in staat om snel een op maat gesneden opstelling voor uw specifieke situatie te creëren. Zo zijn we in staat om vrijwel in iedere vorm en opstelling tests voor u uit te voeren, in elke branche waar trekproeven nodig zijn. Behalve verankeringsproducten heeft Pullout projecten uitgevoerd op het gebied van textiel, kledingsluitingen, kunststof, speelgoed en speeltoestellen, kozijnen, kwaliteitscontrole, fabricage onderdelen en dergelijke.

Welke proeven kunnen wij voor u uitvoeren:

  • Destructief (tot bezwijken) en non destructief (tot een bepaalde maximale belasting)
  • Alle bouwstoffen (bvb gescheurd beton, ongescheurd beton, metselwerk, hout, asfalt, kanaalplaat etc)
  • Belastbaarheden in trekrichting
  • Belastbaarheden in afschuif richting
  • Belastbaarheden in drukrichting
  • Belastbaarheden in gecombineerde belastingsrichtingen (trek / druk en afschuif)
  • Belastbaarheden met buigwerking / afstandsmontage (moment)
  • Hechtsterkte bepaling
  • Vermoeiingstesten
  • Testen ‘op maat’

Alle proeven zullen worden voorzien van een duidelijk en overzichtelijke rapportage met foto’s.

Onze testen zijn gericht op onderzoek, ontwikkeling, verificatie en informatie, al dan niet in voorbereiding op een formele certificering. Omdat onderzoek en ontwikkeling wegens mogelijke belangenverstrengeling gescheiden dient plaats te vinden van het toekennen van certificaten, kent Pullout geen formele goedkeuring of certificering toe. Uiteraard kunnen we u wel ondersteunen en begeleiden in een formeel goedkeurings- of certificatie traject, op basis van de behaalde testresultaten en gebruik makend van ons netwerk binnen certificerende instanties.