Training en advies:

Werken met gecertificeerde of ETA-goedgekeurde bevestigingsmaterialen, vraagt ook om de grootste zorg m.b.t. het gebruik en installatie. Indien installatievoorschriften niet worden nageleefd, of wanneer in de ‘kleine lettertjes’ van een ETA-goedkeuring uw specifieke toepassing is uitgesloten, vervalt namelijk de geldigheid van de goedkeuring. Dit kan (vooral bij optredende incidenten) zeer grote gevolgen hebben.

Is uw personeel op de hoogte van alle eisen en gebruikers voorschriften? Via enkele korte vragen kunt u al uw personeel testen hoe de kennis is van de producten waar u ze mee laat werken.

Enkele vragen:

  • De goedgekeurde klemdikte (tfix) van een anker: is dat de minimale klemdikte, de maximale klemdikte of betreft het een waarde waarbij geen afwijking naar boven of beneden is toegestaan?
  • Is er een verschil tussen de voorgeschreven boordiepte en de plaatsingsdiepte van een anker?
  • Hoe wordt het aandraai moment bij het vast zetten van de betonklikker/doorsteekanker vastgelegd?
  • Hoe vaak moet op de inslagstift van een inslaganker worden geslagen voor een juiste installatie?
  • In welke gevallen moet de mengtuit van een chemisch injectie-anker worden vervangen?
  • Wat is de betekenis van de ‘geltime’ en ‘setting time’ die op iedere injectiemortel is vermeld?
  • Waarop heeft de minimale installatietemperatuur van een chemisch injectieanker betrekking? Omgevingstemperatuur, betontemperatuur, kokertemperatuur of de gemiddelde temperatuur tijdens de levensduur van de verankering?
  • Wat zijn de consequenties van een hogere lange termijn temperatuur?

Indien u twijfelt bij één of meerdere van bovenstaande vragen, dan is het raadzaam een trainingsdag te plannen bij Pullout trekproeven. Alle vragen hebben immers betrekking op het veilig verankeren van constructies op uw bouwwerk.

Door kennis te nemen van overeenkomsten en verschillen tussen diverse goedgekeurde ankers in zowel toepassing als voorgeschreven installatiemethode, bent u in staat veilig en volgens voorschift te verankeren. Niet alleen levert dit een vermindering op van uw aansprakelijkheidsrisico, ook de kwaliteit van uw werk wordt er beter van. Ter onderstreping hiervan demonstreren we tijdens de training dat er enorme verschillen in belastbaarheid van de verankeringen mogelijk zijn bij een onjuiste installatie. Als extra voordeel bent u na de training in staat om een objectiever vergelijk te maken tussen diverse merken verankeringen, aan de hand van de (on)volledigheid van de diverse goedkeuringen. Uw huidige ankermerk wordt daarbij als uitgangspunt genomen.

Trainingen worden verzorgd bij een minimale groepsgrootte van 4 personen en een maximale groepsgrootte van 10 personen. De inhoud van de training ligt deels vast, en kan deels in overleg met u op maat worden gemaakt. Indien gewenst kan a afloop van de training een korte schriftelijke test worden afgenomen; deelnemers met een voldoende score ontvangen dan een certificaat. De duur van de training is 2,5 uur. Kosten bedragen 300€ per training, onafhankelijk van het aantal deelnemers. Klanten van Pullout hebben recht op een korting.

Heeft u interesse in een training in veilig verankeren? Vult u dan vrijblijvend het onderstaande formulier in, en wij nemen contact met u op om de mogelijkheden met u te bespreken.

{module Formulier aanvraag cursus training en advies}