Onderzoek:

Het ruim uitgeruste laboratorium van Pullout, gecombineerd met de ruime ervaring die we hebben in het vinden van oplossingen ‘buiten de gebaande paden’ maakt Pullout tot een uitstekende partner op het gebied van Research & Development. Onze kern-expertise ligt daarbij op het gebied van hechting, bevestigingen, belastbaarheden en veiligheid.

In nauwe samenwerking met u komen we na een eerste gesprek tot een onderzoeksopdracht en een indicatieve opgave van de te volgen stappen, te ontwikkelen testopstelling, de verwachte doorlooptijd en een kosteninschatting. Dit eerste gesprek, alsmede de formulering van de onderzoekopdracht en voorgestelde vervolgstappen is gratis. Zo heeft u een goede indicatie of uw verwachtingen aansluiten bij hetgeen Pullout u kan bieden, zonder dat u hierbij een financieel risico loopt.

Enkele (beknopte) ondersteunende onderzoeken die door Pullout zijn uitgevoerd:

Tricas Industrial Design & Engineering:

 • Het testen van een nieuw te ontwikkelen dakladder: bepalen bezwijkpunten, zwakste schakels bij diverse vormen van belasting e.d.

PGN Bouw:

 • Onderzoek constructieve staat van detaillering metro netwerk
 • Testen van verankeringen uit 1960: bepalen krachtverlies na 50 jaar
 • Onderzoek/ vaststellen gebruikte aandraaimoment

Sympafix BV

 • Testen belastbaarheid van diverse verankeringsproducten in kanaalplaat ten behoeve van het vastzetten van F-beugels
 • Begeleiden van ETA optie 1 goedkeuringstrajecten van diverse verankeringen
 • Ontwikkeling van noviteiten op het gebied van gasgeschoten montage

Pontmeyer:

 • Testen van maximale uittrekwaarden van schroefbevestigingen in verschillende houtsoorten.
 • Testen van de belastbaarheid van hijsbevestigingen in prefab wanden.

Klant heeft om anonimiteit verzocht:

 • Testen van de duurzaamheid van BH-bandjes bij herhaalde belasting en verschillende belastbaarheden

Waarom onderzoek:

 • Ontwikkeling van nieuwe bevestiging materialen
 • Ontwikkeling van nieuwe producten
 • Verbeteringstrajecten
 • Concurrentie vergelijkingen
 • Kwaliteitscontrole
 • Verzekerings- een aansprakelijkheids kwesties
 • Schade beoordeling
 • Studie en research